.
Want Wikipedia to look like this?   
Click here to upgrade your Wikipedia experience
Schizofrenia paranoidalna | QuickiWiki

Schizofrenia paranoidalna

  PO

Overview

Schizofrenia paranoidalna
ICD-10 F20.0
DSM-IV 295.30
MeSH D012563


Schizofrenia paranoidalna (s. urojeniowa[1]) – typ schizofrenii, w przebiegu której dominującymi objawami choroby są objawy pozytywne (urojenia oraz halucynacje); objawy negatywne, katatoniczne oraz zaburzenia myślenia nie są zbyt wyraźne[2] lub w ogóle nie występują[3].

Urojenia w tym typie schizofrenii często mają charakter paranoidalny; halucynacjami które w szczególności pojawiają się w obrazie klinicznym są omamy słuchowe; nie występują zaburzenia afektu, woli i mowy lub pozostają one niezbyt widoczne[3].

Urojeniami, jakie mogą pojawić się w tym typie schizofrenii, są urojenia wielkościowe, jednak częściej występują prześladowcze, odnoszące, odsłonięcia, nasyłania i wykradania myśli[1].

Rokowanie jest przeważnie lepsze niż w przypadku innych typów schizofrenii, a zachorowanie pojawia się z reguły w wieku późniejszym[2].

Videos

Przypisy

  1. a b Marek Jarosz: Co każdy powinien wiedzieć o chorobach psychicznych. Łódź: Piątek Trzynastego, 2004, s. 38-39, seria: Nasze Zdrowie. ISBN 83-7415-003-3.
  2. a b Alasdair D. Cameron: Psychiatria. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2009, s. 36, seria: Crash Course. ISBN 978-83-8958-176-1.
  3. a b Światowa Organizacja Zdrowia: Schizofrenia paranoidalna. W: Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 [on-line]. portalmed.pl.
This page is based on data from Wikipedia (read/edit), Freebase, Amazon and YouTube under respective licenses.
Text is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.